Kylänpuolen kennel » Karra NO JVA Norjan jäljestämisvalio

Karra NO JVA Norjan jäljestämisvalio

Karra jäljesti 17.8.2014 Norjassa 1 tuloksen ja valioitui Norjan jäljestämisvalioksi.